Francesco Marcolini

Z Encyklopedie knihy

Francesco Marcolini (též Marcolini da Forli, Marcolino, Mazzola, ca 1500-1559) významný tiskař v Benátkách usazený zde po příchodu z rodného městečka Forli v letech 1534-1559. Stal se členem humanistického kruhu soustředěného kolem Pietra Aretina (1492-1556), jehož práce zhusta vydával, např. La cortigiana (Venezia 1534), L’humanita di Christo (Venezia 1539), La talanta (Venezia 1542). Soustřeďoval se také na jiná původní díla italské literatury, např. hojně ilustrovaný Dante Alighieri La Commedia (Venezia 1543) či Marcus Vitruvius Pollio I dieci libri dell’ architettura (Venezia 1556). Z jeho tiskárny vyšlo na 100 publikací, které patřily ve své době k typograficky nejupravenějším. Některé dokonce obsahovaly velmi řídce se vyskytující typ iniciál, zdobených miniaturními vedutami italských měst. Nejužívanějším textovým písmem byla humanistická polokurziva vicentinovského typu.


Lit.: CASALI, S.: Annali della tipografia Veneziana di Francesco Marcolini. Venezia 1861; JOHNSON, A. F.: Die Buchdruckerkunst Italiens im sechzehnten Jahrhundert. Hellerau 1927 (repr. 1928); JOHNSON, A. F.: The Italian sixteenth century printing. London 1926.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 213 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 401.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.