Francouzská loutnová tabulatura

Z Encyklopedie knihy

Francouzská loutnová tabulatura byla nejrozšířenějším typem loutnových tabulatur. Její základní principy formuloval Pierre Attaingnant v dvoudílné sbírce Dixhuits basses danses garnies de Recoupes et Tordions (Paříž 1529) a používala se ještě v 18. století. Podobně jako u jiných typů tabulatur pro drnkací nástroje tvoří základ francouzské tabulatury systém vodorovných čar, který reprezentuje struny, respektive jejich sbory. Nejprve se užívalo pěti linek, koncem 16. století byl počet linek rozšířen na šest. Nejvýše položená linka se rovnala nejvýše laděné struně. Polohy prstů na linkách (strunách) udávají písmena, a to i v případě tzv. bordunových strun, přidaných v 17. století mimo hmatník nástroje. Bordunové struny se většinou vyznačovaly písmenem „a“ s krátkými vodorovnými čárkami nad ním. Rytmus určovaly znaky přejaté z menzurální notace a psané nad nejvyšší linkou. Změny v ladění a počtu bordunových strun přinesla reforma loutnisty a skladatele Denise Gaultiera kolem roku 1630; tzv. lomený styl obohatil loutnovou techniku o ryze instrumentální prvky a oddálil ji od starších vzorů vokální hudby.

Francouzskou loutnovou tabulaturu dobře dokumentují i rukopisné prameny z Čech a Moravy. Několik zajímavých exemplářů se nachází ve fondech Národního muzea (např. CZ-Pnm IV E 36, CZ-Pnm XXXVIII D 264), v lobkovické sbírce, ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně atd.

Lit.: APEL, W.: Die Notation der polyphonen Musik. Leipzig 1962; POHANKA, J.: Loutnové tabulatury z rajhradského kláštera. Časopis Moravského muzea 40, Brno 1955, s. 193–213; RYBARIČ, R.: Vývoj európskeho notopisu. Bratislava 1982. ŠTUDENT, M.: Loutnové a kytarové památky ve fondech Národního muzea v Praze. Sources of Lute- and Guitar Music in the Holdings of the National Museum in Prague. Musicalia VIII (2016), č. 1–2, s. 99–113 (česká verze), s. 114–129 (anglická verze). TICHOTA, J.: Francouzská loutnová hudba v Čechách. Miscellanea musicologica XXV. – XXVI., Praha 1973, s. 7–62.

Autor hesla: Dagmar.stefancova