Frazeonym

Z Encyklopedie knihy

Frazeonym (z řec. frasis = výraz, onoma = jméno) pseudonym užívající k zakrytí autorova jména slovní obrat, např. „Sostavili dvaja delníci z vinice Pána“ = Jozef Maliak.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.