Friedrich Creussner

Z Encyklopedie knihy

Friedrich Creussner (též Crewsner, Kreusner, zemř. 1496) norimberský tiskař, který svou dílnu zřídil nejpozději roku 1470. K této hranici je kladena výroba latinsko-německé blokové knihy Pseudo-Franciscus de Retza De generatione Christi, sive Defensorium inviolatae castitatis B.V.M. (Nürnberg non post 1470). Prvním datovaným tiskem je až Albertus de Eyb Ehebüchlein: Ob einem Mann sei zu nehmen ein ehelich Weib oder nicht (Nürnberg 1472). K dalším pak patří nejstarší známá v Norimberku ilustrovaná kniha, totiž sborník Ars vitae contemplativae (Nürnberg 1473). Asi z let 1476-1477 se zachovala jednolistová nakladatelská a knihkupecká nabídka Creussnerovy produkce.

Do roku 1496 Creussner vytiskl na 180 převážně drobnějších latinských publikací z náboženské a právnické oblasti. Soudobá humanistická tvorba typu Conradus Celtis Proseuticum ad Fridericum III. pro laurea Apollinari (Nürnberg 1487) je spíše výjimkou. Jeho dílnu však opustily dva nejstarší německojazyčné cestopisy, a to Gaius Cornelius Tacitus Germania. De situ, moribus et populis Germaniae (Nürnberg? 1473-1474?) a Marco Polo Buch des Edlen Ritters und Landfahrers Marco Polo (Nürnberg 1477). Creussner byl mezi prvními tiskaři v Německu, kteří dle italského vzoru k rozměrnějším dílům zařazovali rejstřík. Dílna disponovala 6 druhy tiskového písma, mezi nimiž byl od roku 1485 i švabach, užitý vůbec poprvé při sazbě knihy Stephanus Fliscus Sententiarum variationes, seu Synonyma (Nürnberg 1485). Jako signet sloužil obrázek džbánu a ptáka visícího na větévce.Lit.: KUNTKE, Fr.: Ein Privatdruck des XV. Jahrhunderts. Gutenberg-Jahrbuch 1956, s. 94-99; SCHMIDT, A.: Ein merkwürdiger Stützsatz in einem Drucke Friedrich Creussner von Nürnberg 1473. Gutenberg-Jahrbuch 1932, s. 114-117.

Lex.: GELDNER 1. 167-169. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.