Funebrál (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Funebrál (z lat. funus = pohřeb) soubor evangelických duchovních písní zpívaných při pohřbu. Nejznámějším a nejstarším kancionálem tohoto typu, tištěným česky, jsou bratrské Písně pohřební, kteréž při provázení mrtvých k hrobu zpívány bývají (Kralice 1586 a podruhé 1615). Tradici dále rozvíjely tiskárny slovenské, zvláště mnohokrát vydaným zpěvníkem Pavla Jakobeiho Evangelický funebrál obsahující v sobě písně pohřební (poprvé Bratislava 1740). Tradičním námětem frontispisů bylo memento mori.


Bibl.: RÉPERTOIRE international des sources musicales [= RISM]. Bd. 1-13 [= Einzeldrucke vor 1800] a Bd. 14-28 [tyto svazky shromažďující rukopisné prameny průběžně nečíslovány]. Kassel-Basel-Tours-London 1971-.

Lit.: JIREČEK, J.: Hymnologia Bohemica. Dějiny církevního básnictví českého až do XVIII. století. Abhandlungen der Classe für Philosophie, Geschichte und Philologie VI/9. Praha 1878; MÜLLER, J. Th.: Hymnologisches Handbuch zum Gesangbuch der Brüdergemeine. Herrnhut 1916.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.