Fyziolog

Z Encyklopedie knihy

Fyziolog (řec. Přírodozpytec) anonymní řecká skladba 2. nebo 3. století, vzor nejrozšířenějších středověkých alegoricko-didaktických ilustrovaných děl, která zachycovala podobu a vlastnosti skutečných i bájných zvířat, rostlin a kamenů. Zhruba od 10. století se pro latinské verze ustálilo označení bestiář (lat. bestia = zvíře). Před rokem 1500 bylo připraveno nejméně deset vydání veršované skladby blíže neidentifikovatelného Theobalda z přelomu 11. a 12. století Physiologus de naturis duodecim animalium (Deventer 1492). Ohlasy bestiáře nacházíme také v encyklopedii De proprietatibus rerum (Köln/R. ca 1471), kterou napsal ve 13. století františkán Bartholomaeus Anglicus a která byla poměrně často tištěna až do 17. století. Ohlasy jsou patrné též v alegorickém traktátu Thomase Cantipratensis ze 13. století Bonum universale de proprietatibus apum (Köln/R. ca 1473) i u současníka Vincentia Bellovacensis, zejména na některých pasážích jeho encyklopedie Speculum naturale (Strasbourg 1476). Na přelomu 15. a 16. století se zkoumání zvířecí říše, včetně trvale vděčného fenoménu monstrózních živočichů, stalo předmětem postupně rozvíjené odborné zoologické literatury. Poznatky o rostlinách byly publikovány v samostatných herbářích a naukou o vlastnostech kamenů se zabývala lapidária (lat. lapis = kámen).


Bibl.: NISSEN, Cl.: Tierbücher aus fünf Jahrhunderten. Zürich 1968; NISSEN, Cl.: Die zoologische Buchillustration. Ihre Bibliographie und Geschichte. Bd. 1-2. Stuttgart 1969-1978.

Lit.: BALSS, H.: Über die Deutung von wenig bekannten Fabeltieren in wissenschaftlichen Drucken des 15. bis 17. Jahrhunderts. Philobiblon 8, 1935, s. 289-294; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.