Gabriel Krammer

Z Encyklopedie knihy

Gabriel Krammer (též GAB K, GK, Kramer, zemř. 1608) rodák z Curychu působící asi od roku 1600 jako umělecký truhlář na pražském dvoře Rudolfa II. Je autorem ve své době velmi populární pozdně manýristické učebnice Architectura von den fünf Seülen sambt iren Ornamenten und Zierden (Köln/R. 1600). Kniha, kterou vydal tiskař, nakladatel a rytec Johann Bussemacher (činný asi 1580-1613, zemř. před 1627), obsahuje 27 Krammerem rytých nákresů. Jsou opatřeny letopočty 1598 a 1599 i monogramy GK a GAB K (počáteční G má však vždy jednodušší tvar připomínající písmeno C). O šest let později připravil nakladatel Marcus Sadeler v Praze textově zkrácenou reedici s drobně odchylnými kopiemi původních ilustrací.


Lit.: BENZING, J.: Der Kupferstecher, Kunstdrucker und Verleger Johann Bussemacher zu Köln (1580?-1616?). In: Aus der Welt des Bibliothekars. Festschrift für R. Juchhoff. Köln/R. 1961, s. 129-146; MERLO, J. J.: Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werken Kölnischer Künstler (hrsg. von D. Firmenich-Richartz unter Mitwirkung von H. Keussen). Köln 1895 (repr. Nieuwkoop 1966).

Lex.: NAGLER 8. 60 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 1. 2195 a 3. 73, 79; THIEME-BECKER 21. 413. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.