Galvanoplastika

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:42, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Galvanoplastika (angl. electrotyping nebo galvanoplastics, fr. galvanoplastie, něm. Galvanoplastik) moderní způsob rozmnožování tiskových forem založený na pokovování. V tisku z výšky se užívá k náhradě dřevořezových či dřevorytových štočků i celé sazby a v tisku z hloubky slouží k duplikaci mědirytových forem. Objevitelem této obdoby dřívější papírové stereotypie byl německý fyzik Moritz Hermann Jacobi (1801-1874), kráčející ve stopách Itala Luigiho Galvaniho (1737-1789). Jacobi vynález nabídl roku 1837 petrohradské Akademii věd a ta ho s úspěchem vyzkoušela 1838 ve státní „Sanktpeterburskoj tipografii“.

Základem byla pozitivní kopie tiskové formy, získaná vtlačením původního negativního štočku do voskové vrstvy. Poprášením tuhou (grafitem) získal povrch kopie elektrovodivé vlastnosti. Byla-li kopie v elektrolytickém roztoku síranu měďnatého zavěšena na zápornou elektrodu a tvořila-li kladnou elektrodu zásoba mědi k dosycování lázně, působením jednosměrného proudu se na voskové matrici usazovala volná měď. Po několikahodinové galvanizaci byla kovová vrstva (jádro) z kopie sejmuta a na zadní (netisknoucí) straně podlita písmovým kovem, který po vychladnutí vyžadoval ještě opracování na danou písmovou výšku. Petrohradská Státní tiskárna tuto metodu užila poprvé ve velkém při emisi ruských bankovek roku 1839. Následujícího roku Jacobi technologii rozšířil na tvorbu prvních původních kovových štočků, a to tak, že kresebnou předlohu překryl průhlednou voskovou deskou, do níž kresbu převedl rytecky. Desku pak již vyzkoušeným způsobem pokovil.

Snad nejstarší zhodnocení vynálezu přinesl M. Knobloch pod názvem Der Galvanismus in seiner technischen Anwendung seit dem Jahre 1840 oder Galvanoplastik mit besonderer Berücksichtigung der Kunst (Erlangen 1842). Jednu z prvních učebnic Galvanoplastik. Gründliche Anleitung für Buchdrucker, Schriftgießer und Holzschneider sestavil Wilhelm Hasper (Karlsruhe 1855).


Lit.: BLÁHA, R.: Přehled polygrafie. Praha 1959; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.