Georg Friedrich Schmidt

Z Encyklopedie knihy

Georg Friedrich Schmidt (1712-1775) rokokový kreslíř a rytec působící v Berlíně. Přestože ke konci života přejímal francouzské podněty (Pierre Clément Marillier), patří spolu s Danielem Mikołajem Chodowieckim a Johannem Wilhelmem Meilem ml. k nejprogresivnějším berlínským ilustrátorům 18. století. Jeho prvotinou jsou ilustrace k dílu Jakoba Elssnera Neueste Beschreibung derer griechischen Christen in der Türkey (Berlin 1737). Některé ilustrace a viněty s historickými náměty pořídil pro literární díla pruského krále Bedřicha II. Velikého, která vycházela z jeho soukromé Tiskárny „Au donjon du château“, např. Friedrich II., der Große Oeuvres du philosophe de Sans Souci (Berlin 1750), Mémoires pour servir à l’histoire de la maison de Brandebourg (Berlin 1751) či Poësies diverses (Berlin 1760).


Lit.: MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; RÜMANN, A.: Die illustrierten deutschen Bücher des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1927; SEIDEL, P.: Georg Friedrich Schmidt, der erste Illustrator und Drucker Friedrichs der Grosse. Hohenzollern-Jahrbuch 5, 1901, s. 60-73; WESSELY, J. E.: Georg Friedrich Schmidt. Verzeichniß seiner Stiche und Radierungen. Hamburg 1887.

Lex.: NAGLER 17. 278-321 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 30. 142. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.