Georg Joachim Göschen

Z Encyklopedie knihy

Georg Joachim Göschen (1752-1828) majitel významného nakladatelství a knihkupectví v Lipsku. Firma vznikla roku 1785 se specializací na vědeckou literaturu i beletrii, a to v editorsky kvalitních, avšak levných lidových vydáních. Vůbec poprvé zde byly uspořádány pod názvem Schriften osmisvazkové sebrané spisy Johanna Wolfganga Goetha (Leipzig 1787-1790). Když se Goethe a Schiller přimkli k nakladateli Cottovi, stal se zde kmenovým básníkem Christoph Martin Wieland, jehož Sämtliche Werke (Leipzig 1794-1802) vyšly ve dvou různě vypravených vydáních, a to překvapivě s použitím antikvové sazby pořízené písmolijcem Justem Erichem Walbaumem. Pokus o zatlačení novogotického tiskového písma však nebyl přijat. Z Göschenovy bohemikální produkce lze jmenovat dílo Mikuláše Adaukta Voigta Leben Franz Fürsten und Kardinals von Dietrichstein (Leipzig 1792).


Lit.: EISENHARDT, U.: Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buchhandel und Presse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (1496-1806). Karlsruhe 1970; WIDMANN, H.: Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. Teil 1-2. Wiesbaden 1975.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.