Georg Pencz

Z Encyklopedie knihy

Georg Pencz (též Bentz, Benz, Pens či Pentz Jörg, ca 1500-1550) norimberský malíř, dřevořezáč a mědirytec pracující zpočátku pod vlivem Albrechta Dürera. Je mimo jiné autorem dřevořezu s panem „Nevím“ (něm. Niemandt), který byl otištěn na nedatovaném satirickém jednolistu Jörga Schana (Heinricha Göttinga?) Niemandt wie fast jederman an ihm wil Ritter werden, allen Haußherren und Frawen, so stets mit Gesinde umgehen. Schanovy verše byly v první polovině 16. století přeloženy do češtiny a i s toutéž postavou „Nevím“ otištěny bez impresa pod názvem Patřtež na mne všickni nyní, hospodáři, také paní. S jistou dávkou opatrnosti se předpokládá, že Penczovým pravnukem byl mědirytec Johann Georg Pinz.


Lit.: HEFFELS, M.: Meister um Dürer. Nürnberger Holzschnitte aus der Zeit um 1500-1540. Ramerding (1981); LANDAU, D.: Catalogo completo dell opera grafica di Georg Pencz. Milano 1978; RÖTTINGER, H.: Die Holzschnitte des Georg Pencz. Leipzig 1914; ZSCHELLETZSCHKY, H.: Die „drei gottlosen Maler“ von Nürnberg. Sebald Beham, Barthel Beham und Georg Pencz. Historische Grundlagen und ikonographische Probleme ihrer Graphik zu Reformations- und Bauernkriegszeit. Leipzig 1975.

Lex.: DLABAČ 2. 442-443 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 12. 207-217 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 26. 374-376. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.