Giacomo Franco

Z Encyklopedie knihy

Giacomo Franco (1550-1620) italský kreslíř, rytec a nakladatel narozený a působící v Benátkách. Vytvořil mnoho emblematických grafik, ilustrací pro kostýmní publikace i samostatné titulní strany. Vynikající cyklus přichází mimo jiné v italském překladu Ovidiova díla Le metamorfosi (Venezia 1584). Jako kreslíř se s velkým věhlasem uplatnil při vydání knihy Torquata Tassa Le Gerusalemme liberata (Genova 1590), kterou ilustroval jeho učitel, rytec Agostino Carracci. Práce nesignoval jen křestním jménem a příjmením, nýbrž také slovy „Franco Forma“, „Franco F.“ (= Franco formavit nebo Franco fecit).


Lex.: NAGLER 5. 133-134 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 12. 365-366. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.