Giambattista Cipriani

Z Encyklopedie knihy

Giambattista Cipriani (1727-1785) italský kreslíř, malíř a rytec narozený ve Florencii. Roku 1750 odešel do Říma a později na pozvání královského dvora do Londýna, kde také zemřel. Anglické umělce ovlivnil svými barevnými mezzotintami. Pracoval též jako ilustrátor, např. Lodovico Ariosto Opere con somma diligenza (Birmingham 1773).


Lex.: NAGLER 3. 84 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 7. 8-9. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.