Giovanni Battista Piranesi

Z Encyklopedie knihy

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) italský malíř, rytec a architekt žijící od roku 1745 v Římě. Umělecky stál na rozhraní baroka a klasicismu. Byl nejvýraznějším tvůrcem technicky dokonalých topografických rytin 18. století, na nichž rekonstruoval jednotlivé archeologické segmenty, stavby i celé části starého Říma, např. Le antichità Romane (Roma 1756), De Romanorum magnificentia et architectura (Roma 1761), Campus Martius antiquae urbis (Roma 1761-1762). Volné lepty s pohledy na Řím vyšly v souborném knižním vydání Vedute di Roma (Roma ca 1745-1775). Jako sběratel antických předmětů dokumentárně zachytil a tiskem vydal Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi (Roma 1778). Jeho studium dávné kultury Římanů, Etrusků a Egypťanů silně ovlivnilo umělecký názor empíru.

Piranesi koncem života spolupracoval s nejstarším synem Francescem Piranesim (1758/59-1810). Ten roku 1778 převzal rytecký ateliér. Ve vlastních grafikách otcovy virtuozity sice zdaleka nedosáhl, nicméně dotvořil množství jeho nedokončených prací a doplňoval jimi nová vydání starších alb, např. Le antichità Romane (Roma 1784), Monumenti degli Scipioni (Roma 1785), Vedute di Roma (Roma 1788). Roku 1799 odešel za Napoleonem do Paříže. Zde před smrtí pořídil dle kreseb svého otce kupříkladu třísvazkové album leptů Antiquités de la Grande-Grèce … de Naples (Paris 1804-1807). Souborné dílo obou umělců Oeuvres complètes (Paris 1800) obsahuje 30 svazků. Jednotlivé listy kolují také v posthumních otiscích.


Lit.: BACOU, R.: Piranesi. Etchings and drawings. New York 1975; GIESECKE, A.: Giovanni Battista Piranesi. Leipzig ca 1911 (Meister der Graphik, Bd. 6); HIND, A. M.: Giovanni Battista Piranesi. A critical study. With a list of his published works and detailed catalogues of the prisons and the views of Rome. London 1922; VOLKMANN, H.: Giovanni Battista Piranesi. Architekt und Graphiker. Berlin 1965; WILTON-ELY, J.: Giovanni Battista Piranesi. Vision und Werk. München 1978.

Lex.: NAGLER 12. 525-530 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 27. 79-83. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.