Glosa

Z Encyklopedie knihy

Graciánův dekret (kodex církevního práva) s glosou. Hlavní text je psán ve dvou sloupcích uprostřed zrcadla (na zobrazené stránce jsou v oblasti hlavního textu i obrázky), glosa je zaznamenána okolo hlavního textu menším písmem. Toto rozvržení též zřejmé na prosvítajícím textu z předcházející strany. Vyobrazení: Papež Řehoř Veliký a sv. Jeroným. Lavírované kresby byly patrně v Čechách doplněny v druhé polovině 14. století do staršího boloňského rukopisu (ca 1320). – Decretum Gratiani – München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 23553, fol. 115v

Glosa je v rukopisné knize komentář k hlavnímu textu.

Může být zapsána mezi řádky (interlinární glosa) nebo jako marginální glosa (marginálie). Jeho účelem většinou je vysvětlení nějakého pojmu či kratší pasáže hlavního textu. Termín se používá i pro exegetická díla vykládající nějaký jiný text (např. Glossa ordinaria, vlastně soubor delších citátů z církevních otců vykládající Bibli, nebo glosy ke kanonickému právu).

Autor hesla: Jindrich.marek