Grátek

Z Encyklopedie knihy

Grátek (fr. crête = hřeben, něm. Grat) kov vystupující na tiskové formě do výšky po stranách zásahu rydla, jehly či kladívka. Má podobu hřebínku. Hřebínek je charakteristický pro některé grafické techniky tisku z hloubky. Zatímco u mědirytu se odstraňuje škrabkou, aby nabránil vtírání barvy, v suché jehle vytváří dominantní umělecký efekt.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.