Graduál (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Graduál (z lat. gradus = stupeň, angl. gradual, fr. graduel, něm. Graduale) od 12. století mešní střídavý zpěv žalmu v závěru epištolního čtení. Poněvadž provázel kněze scházejícího po stupních z kazatelny, v první části mešního antifonáře se nazýval též Responsorium graduale. Později byl termín graduál vztažen na soubor všech mešních zpěvů, který se člení dle bohoslužebného pořádku na Ordinarium missae (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), Proprium missae de tempore a Proprium missae de sanctis (Introitus, Graduale, Sequentia, Offertorium, Communio). Soubor je opatřen chorální notací. První verš zvaný graduale se přednáší sborově a v textu je opatřen křížkem či hvězdičkou. Přeškrtnuté ,V‘ (vers) upozorňuje na verše recitované sólově. Soubor mešních zpěvů neboli cantatorium je obsažen rovněž v misálu.

Velkou dobou rukopisných a nákladně iluminovaných graduálů bylo 16. století, kdy si jejich zhotovení objednávaly nejen kostely, ale i měšťanské cechy pro svá pěvecká bratrstva. Prvním tiskem samostatného souboru je Graduale Romanum (Konstanz ante 1470). Prvotiskový charakter vykazuje ještě Graduale secundum laudabilem cantum gregorianum (Strasbourg 1501). Církví kodifikované edice připravili Jacques de Pamèle pod názvem Responsorium sive consiliorum (Frankfurt/M. 1571) nebo Felice Anerio a Francesco Suriano Graduale de tempore et de sanctis (Firenze 1614). Bohemikální tisk graduálu ani responsoria doposud znám není. Na konci 18. století byl vydán pouze tiskařsky neurčený dvoulist Responsorium k sv. Antonínu Paduánskýmu.


Lit.: KONRÁD, K.: Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev. Praha 1893; MOLITOR, R.: Deutsche Choral-Wiegendrucke. Regensburg 1904; VOLEK, T.-JAREŠ, St.: Dějiny české hudby v obrazech. Praha 1977; WAGNER, P.: Origine et développement du chant liturgique jusqu’ à la fin du moyen age. Tournai 1904.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.