Grafonym

Z Encyklopedie knihy

Grafonym (z řec. grafō = píši, onoma = jméno) způsob zakrytí autorovy totožnosti grafickým obrazcem, např. □ = František Serafínský Procházka. Na rozdíl od výtvarných děl signovaných graficky konstruovaným monogramem má literární dílo značené grafonymem až do případného vyluštění povahu anonymu. Speciální skupinu grafonymů tvoří asteronym a stigmonym.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.