Halle an der Saale

Z Encyklopedie knihy

Halle an der Saale německé město, v němž první knihtiskařskou dílnu založil roku 1520 anonymní Tiskař Heiligtumbuchu, jímž mohl být ve skutečnosti snad Wolfgang Stöckel. Také další majitel tiskárny v letech 1525-1526 neuváděl své jméno a v literatuře je někdy ztotožňován s jinak neznámým Valentinem. Kromě obou firem působilo ve městě do konce 16. století vždy jen krátce asi 7 méně významných tiskařů. Důležitou roli v knižním obchodu s Českými zeměmi i s pobělohorskými exulanty v cizině plnily zdejší evangelicky a pietisticky orientované dílny a nakladatelské domy 18. století (Johann Justinus Gebauer, Stephan Orban či institucionální Tiskárna Sirotčího domu). Nejstarší z asi 25 jazykově českých publikací nese vročení 1702.


Lit.: BENZING, J.: Die Anfänge des Buchdrucks zu Halle an der Saale. Gutenberg-Jahrbuch 1939, s. 202-211; RÖSEL, H.: Die tschechischen Drucke der Hallenser Pietisten. Würzburg 1961; WINTER, E.: Die Pflege der West- und Südslawischen Sprachen in Halle im 18. Jahrhundert. Berlin 1954; WINTER, E.: Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin 1955.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 175-178; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 92.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.