Hans Folz

Z Encyklopedie knihy

Hans Folz (též Vollcz, před 1440-1513) německý básník, reformátor mistrovského zpěvu, felčar, popularizátor zdravovědy a mezi 1479-1488 s přestávkami příležitostný tiskař v Norimberku. Dílna s poměrně chudým typografickým vybavením sloužila zejména k šíření jeho vlastní literární tvorby. Za nejstarší tisky této soukromé tiskárny (Privatdruckerei) se pokládají kulturněhistoricky zajímavé básně Hanse Folze Von einem griechischen Arzt (Nürnberg 1479), Von einem faulen Hurensohn (Nürnberg 1479) či Krieg des Dichters wider einen Juden (Nürnberg 1479). Mezi posledními jsou pak Folzovy verše Von einem Buhler (Nürnberg? 1488). Bývá mu též připisováno autorství protihusitského spisku Böhmische Irrung (Nürnberg? 1483). První německou balneologickou příručku, kterou tvořil Folzův veršovaný popis termálních lázní Von den heissen Bädern (Brno 1495), vytiskli dle nedávné norimberské edice Konrad Stahel a Matthias Preinlein. Jejich tištěná verze pracuje s fingovaným autorstvím Clementa von Gracz.

Folzovo literární dílo tiskem šířili v Norimberku paralelně také Peter Wagner (činný 1483-1500) nebo Hans Mayr (činný 1493-1499). Obliba se neztenčila ani během 16. století, kdy Folzovu tvorbu oživovaly desítky mladších tiskařů.


Lit.: SPRIEWALD, I.: Hans Folz-Dichter und Drucker. Beitrag zur Folzforschung. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 83, 1961, s. 247-277.

Lex.: GELDNER 1. 170. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.