Hans Leonhard Schäufelein

Z Encyklopedie knihy

Schönspergerova bibliofilie Theuerdank (Augsburg 1517). Maximilian I., Kaiser: Die geuerlicheiten und einsteils der Geschichten des … Helds und Ritters herr Tewrdannckhs neboli Theuerdank [ed. Melchior Pfinzing] (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1517). Fol. F1a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AQ XI 8.

Hans Leonhard Schäufelein (též HS, ca 1484-1538/40) kreslíř, malíř a významný ilustrátor těžící z výtvarného názoru a techniky svého učitele Albrechta Dürera. Pravděpodobně pocházel z Norimberku. Léta 1500-1515 trávil v Augsburku a roku 1515 se natrvalo usadil v Nördlingen.

Již juvenilní kresebné předlohy k dřevořezům, které vznikly pro norimberské tiskárny, svědčí o bohatém vypravěčském talentu, např. doprovod ke knihám Ulricha Pindera Der beschlossen Gart des Rosenkrantz Marie (Nürnberg 1505) a Speculum passionis Domini nostri Ihesu Christi (Nürnberg 1507). Částečně v Norimberku a částečně i v Augsburku se Schäufelein podílel na několika skvostných knižních bibliofiliích a grafických jednolistech pro císaře Maxmiliána I., zejména Weißkunig (Augsburg 1514-1516), Theuerdank (Augsburg 1517) a Die Ehrenpforte (Augsburg 1517-1518). Ke konci života navrhl a s monogramem HS (písmeno S vepsáno do H) patrně i vyřezal figurálně bohatou titulní borduru a celostranné Ukřižování pro Bibli českou zvanou Norimberská (Nürnberg 1540). Odtud pak bordura se Vzkříšeným Kristem, čtyřmi evangelisty a polopostavami dvanácti proroků přešla k Janu Güntherovi, který ji přivezl na Moravu a otiskl na vnitřním titulním listu katolické Postily české aneb Kázání a vejklady na evangelia Tomáše Bavorovského (Olomouc 1556-1557). Knihopis zde čte Schäufeleinovu značku mylně jako „HL“.



Lit.: APPUHN, H. (ed.): Maximilian I., römisch-deutschen Kaiser: Der Theuerdank. Dortmund 1979; DODGSON, C.: Catalogue of early German and Flemish woodcuts preserved in the Department of prints and drawings in the British Museum. Vol. 1-2, Index. London 1903-1925; DREISSIGER, Chr.-M. (ed.): Maximilian I., römisch-deutschen Kaiser: Der Weiss Kunig. Leipzig 1985; ENGELS, H.-GECK, E.-MUSPER, H. Th. (edd.): Kaiser Maximilians Theuerdank. Faksimile und Kommentar. Plochingen-Stuttgart 1968; HEFFELS, M.: Meister um Dürer. Nürnberger Holzschnitte aus der Zeit um 1500-1540. Ramerding (1981); HENNING, R.: Das Gebetbuch des Kaisers Maximilian I. und der Theuerdank. Heidelberg 1963-1964; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; NIEDERWOLFSGRUBER, Fr.: Kaiser Maximilians I. Jagd- und Fischereibücher. Jagd und Fischerei in den Alpenländern im 16. Jahrhundert. Innsbruck-Frankfurt/M. 1979; OLDENBOURG, M. C.: Die Buchholzschnitte des Hans Schäufelein. Ein bibliographisches Verzeichnis ihrer Verwendungen. Bd. 1-2. Baden-Baden 1964; SCHREYL, K. H.: Hans Schäufelein. Das Druckgraphische Werk. Nördlingen 1990.

Lex.: NAGLER 17. 60-78 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 3. 1444, 1458 a 1473; THIEME-BECKER 29. 557-561. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.