Hans Sebald Beham

Z Encyklopedie knihy

Hans Sebald Beham (též Behm, HSB, HSP, 1500-1550) norimberský rodák usazený od roku 1531 ve Frankfurtu/M., kde působil jako kmenový ilustrátor u tiskaře a nakladatele Christiana Egenolffa. Pěstoval mědiryt i dřevořez se stopami Dürerova školení. K raným pracím patří satirické ilustrace v díle Hieronyma Andreae Das Babstum mit seynen gliedern gemalet und beschryben (Nürnberg 1526). Později proslul obrazovým doprovodem k Egenolffově Chronik von An- und Abgang aller Welten Wesen (Frankfurt/M. 1534 a 1535). Vedle toho Egenolff zaznamenal nečekaný obchodní úspěch samostatným vydáním 80 Behamových dřevořezů z Lutherova německého překladu Bible (Frankfurt(M. 1534). První vydání cyklu s latinským textem se nazývalo Biblicae historiae artificiosissimis picturis effigiatae (Frankfurt/M. 1534?), první německé vydání s nesignovanými ilustracemi neslo název Biblische Historien figürlich fürgebildet (Frankfurt/M. 1535). Těmito cykly započala nepřetržitá linie ústící až v barokních obrazových biblích. Beham se věnoval také výtvarné parafrázi Apokalypsy, kterou vydal pod názvem Typi in Apocalypsi Ioannis depicti ut clarius vaticinia Ioannis intelligi possint (Frankfurt/M. 1539).

Pět Behamových dřevořezů bylo užito k výzdobě Bible české zvané Norimberské (Nürnberg 1540), kterou vytiskl Leonhard Milichthaler. Obrázek s židovským čtenářem před chrámem, datovaný 1520, a dřevořez se sv. Janem Evangelistou byly otištěny v Güntherem vydané publikaci Kniha Jesusa Siracha jinak Ecclesiasticus (Olomouc 1563). Oba dřevořezy nesou monogram HSP. Kopie Behamových dřevořezů (poprvé Nürnberg 1530) otiskl na rozměrném jednolistu Deset patriarchuov Kristových Starého zákona až do Noe (Praha 1580) Michael Peterle st.
Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Knižní dřevořez v Čechách a na Moravě od 70. let 15. století do 1620. Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1. Od počátků renesance do závěru baroka (věd. red. J. Dvorský). Praha 1989, s. 107-116; HEFFELS, M.: Meister um Dürer. Nürnberger Holzschnitte aus der Zeit um 1500-1540. Ramerding (1981); KRČÁLOVÁ, J.: Grafika a naše renesanční nástěnná malba. Umění 10, 1962, s. 276-282; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; PAULI, G.: Hans Sebald Beham. Ein kritisches Verzeichnis seiner Kupferstiche, Radirungen und Holzschnitte. Strassburg 1901 (repr. Baden-Baden 1974); PAULI, G.: Hans Sebald Beham. Nachträge zu dem kritischen Verzeichnis seiner Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte. Strassburg 1911; RÖTTINGER, H.: Ergänzungen und Berichtigungen des Sebald Beham-Kataloges Gustav Paulis. Straßburg 1927; ŠEFČÁKOVÁ, E.: Drevorezová knižná ilustrácia okruhu a dielne Albrechta Dürera v knihách a tlačiach vydaných na Morave a na Slovensku. In: Kniha ’91-’92. Martin 1993, s. 35-61; ZSCHELLETZSCHKY, H.: Die „drei gottlosen Maler“ von Nürnberg. Sebald Beham, Barthel Beham und Georg Pencz. Historische Grundlagen und ikonographische Probleme ihrer Graphik zu Reformations- und Bauernkriegszeit. Leipzig 1975.

Lex.: DLABAČ 1. 102-103 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 1. 374-381 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 3. 1511, 1512 a 1546; THIEME-BECKER 3. 193-195 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 48. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.