Hans Springinklee

Z Encyklopedie knihy

Springinkleeho štoček u Jana Günthera (Nürnberg 1542). Rhau, Georg: Dvanácte artikuluov víry křesťanské (Nürnberg, Jan Günther 1542). Fol. E8b–F1a s dřevořezem apoštolů Bartoloměje a Tomáše, stojících v kvaziklášterním ambitu. Signováno vpravo dole HSK 1520 (Hans Springinklee). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CI VI 16.

Hans Springinklee (též HSK, ca 1490/95-1540?) kreslíř, malíř a dřevořezáč doložený v Norimberku 1512-1522. Pracoval pod patrným vlivem učitele Albrechta Dürera. Značku tvoří písmeno S vepsané do širšího H, k jehož pravému dříku je připojena litera K. Jako ilustrátor se účastnil umělecké výzdoby několika Schönspergerových soukromých tisků pro císaře Maxmiliána I., např. nedokončený Weißkunig (Augsburg 1514-1516) či 3,5 m dlouhý obrazový jednolist Die Ehrenpforte (Augsburg 1517-1518), na němž spolupracoval také Dürer a jiní umělci.

Společně se svým žákem Erhardem Schönem ilustroval Johannem Kobergerem financovanou modlitební knihu Hortulus anime (Nürnberg 1518). Ilustrační doprovod Zahrádky byl zčásti převzat do Mantuanova vydání Hortulus anime, Zahrádka dušie nábožnými modlitbami a pěknými figurami ozdobená (Nürnberg 1520, v unikátním torzu sedmdesát dřevořezů, mezi nimiž jsou navíc práce řezané snad dle Wolfa Trauta). Odtud část doprovodu přešla do stejnojmenné reedice, kterou 1533 připravil plzeňský tiskař Tomáš Bakalář. Několik novozákonních obrazů Zahrádky 1518 v zrcadlově otočených kopiích monogramisty WR a s obrácenou Springinkleeho značkou KSH obohatilo u Melantricha ještě Evangelia a epištoly s figurami  pěknými, jenž se přes celý rok … čítávají (Praha 1559).

Od 1516 Springinklee tvořil též několik obrazových cyklů pro Bible tištěné v Lyonu a v Norimberku. Tři štočky se starozákonními náměty z latinské edice Jacoba Sacona (např. Lyon 1521 a 1522 v koprodukci s mladým Kobergerem) pak tiskař Leonhard Milichthaler zapojil do Bible české neboli Norimberské (Nürnberg 1540). Dvanáct dřevořezů s postavami apoštolů a letopočty 1520 či 1521 užila tatáž Milichthalerova tiskárna v Die zwelff Hauptartickel des christlichen Glaubens Georga Rhaua (Nürnberg 1539). Jak svědčí český překlad pojmenovaný Dvanácte artikuluov víry křesťanské (Nürnberg 1542), po Milichthalerově smrti přešly do majetku tiskaře Jana Günthera. Günther si opatřil též Springinkleeho Madonu s Ježíškem z roku 1521 a štoček poprvé otiskl v Slabikář český a jiných náboženství počátkové (Prostějov 1547).Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Knižní dřevořez v Čechách a na Moravě od 70. let 15. století do 1620. Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1. Od počátků renesance do závěru baroka (věd. red. J. Dvorský). Praha 1989, s. 107-116; DODGSON, C.: Catalogue of early German and Flemish woodcuts preserved in the Department of prints and drawings in the British Museum. Vol. 1-2, Index. London 1903-1925; DREISSIGER, Chr.-M. (ed.): Maximilian I., römisch-deutschen Kaiser: Der Weiss Kunig. Leipzig 1985; HEFFELS, M.: Meister um Dürer. Nürnberger Holzschnitte aus der Zeit um 1500-1540. Ramerding (1981); KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; NIEDERWOLFSGRUBER, Fr.: Kaiser Maximilians I. Jagd- und Fischereibücher. Jagd und Fischerei in den Alpenländern im 16. Jahrhundert. Innsbruck-Frankfurt/M. 1979; OLDENBURG, M.: Hortulus animae [1494]-1523. Bibliographie und Illustration. Teil 1-2. Hamburg 1973; RÖTTINGER, H.: Die Lyoner Bibelbilder Springinklees und Schöns. Zeitschrift für Bücherfreude, Neue Folge 15, 1923, s. 107-111; ŠEFČÁKOVÁ, E.: Dřevořezy prostějovské a olomoucké tiskárny Jana Günthera. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Sv. 3 Olomoucko (ed. I. Hlobil-M. Perůtka). Olomouc 1999, s. 538-541.

Lex.: NAGLER (Monogr.) 3. 1541 a 4. 800; NAGLER 19. 260-266 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 31. 412-416. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.