Hans Weiss

Z Encyklopedie knihy

Hans Weiss (též Wytt, zemř. 1541) tiskař ve Wittenberku, kde v letech 1525-1539 vydal 58 Lutherových prací. Následně se stal zakladatel knihtisku v Berlíně, kam byl povolán kurfiřtem Joachimem Friedrichem II. Jeho činnost je v novém působišti doložena v letech 1540-1543 především regionální administrativní a liturgickou literaturou, např. Kirchenordnung im Churfurstenthum der Marcken zu Brandemburg (Berlin 1540). K publikování Lutherových děl se zde již nevrátil. Po jeho smrti pokračovala do roku 1547 v činnosti vdova. Poté tiskárna zanikla.


Lit.: SCHWENKE, P.-VOUILLIÉME, E.: Die Berliner Druckerei des Hans Weiss 1540-1547. In: Aus den ersten Zeiten des Berliner Buchdrucks. Berlin 1910, s. 31-109.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 49 a 500; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 471.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.