Hedvábí

Z Encyklopedie knihy

Hedvábí (angl. silk, fr. soie, něm. Seide) jemná přírodní tkanina užívaná namísto papíru či pergamenu jako tisková látka pro drobnou devoční grafiku, rozměrné ohlášky univerzitních a řeholních dizertací, ba výjimečně i pro výrobu knižních bibliofilií (vydání přednostní). Většího rozšíření dosáhl jednobarevný atlas či měnivě lesklé (moaré) hedvábí v knihvazačství. Oba druhy se užívaly jednak k vylepování přídeští a jednak jako pokryv knižní vazby (vazba „doublure“, vazba dvojčat, vazba „étrenne“, vazba malovaná, vazba sáčková, vazba vyšívaná). Z hedvábí se připravovaly též stuhy na uzavírání korpusu i knižní záložky, zlepšující čtenářský komfort.


Lit.: HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970; JIŘÍK, F. X.: O látkách potisknutých. Praha 1911.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.