Heinrich Keffer

Z Encyklopedie knihy

Heinrich Keffer (též Kefer, ca 1420-1473) pomocník první mohučské dílny Johanna Gutenberga. Stal se svědkem stojícím na jeho straně v procesu, který roku 1455 vyvolal Johann Fust, a byl jedním z prvních šiřitelů raného knihtisku. Hypotézu, že s Gutenbergem spolupracoval i po prohraném soudním sporu, nelze úplně vyloučit a stejně tak nelze odmítnout domněnku, že zkrachovalého zaměstnavatele opustil a někdy před 1458/59 se usadil v Bamberku. Dle některých badatelů se účastnil tisku Biblia latina zvané též dle počtu řádků „B 36“ (Bamberg? ca 1458/59-1460). Poněvadž jiní bibliografové Šestatřicetiřádkovou bibli připisují dalšímu bamberskému tiskaři, totiž Albrechtu Pfisterovi, anebo jej dokonce kladou do druhé, avšak hypotetické Gutenbergovy dílny v Mohuči, je původce této Bible nejnovější literaturou (ISTC) označován jako anonymní Tiskař „B 36“.

Bamberskou dílnu na přelomu 50. a 60. let 15. století navštívil český učenec Pavel Žídek (Paulerinus, zemř. asi 1471). Ve své rukopisné encyklopedii Liber viginti artium pak podal ca 1463 nejstarší bohemikální zprávu o existenci knihtisku, respektive o tisku Šestatřicetiřádkové bible, kterou však omylem považoval za blokovou knihu (zprávu otiskl Karl Dziatzko z rukopisu Jagellonské knihovny v Krakově). Od roku 1472 je Keffer dosvědčen v Norimberku, kde se spojil s tiskařem Johannem Sensenschmidtem. Jejich spolupráci dnes dokládá jen jediná publikace, a to Rainerus de Pisis Pantheologia sive Summa universae theologiae (Nürnberg 1473).


Lit.: DZIATZKO, K.: Gutenbergs früheste Druckerpraxis. Berlin 1890; GELDNER, F.: Die Buchdruckerkunst im alten Bamberg 1458/59 bis 1519. Bamberg 1964; GELDNER, F.: Hat H. Keffer aus Mainz die 36zeilige Bibel gedruckt? Gutenberg-Jahrbuch 1950, s. 100-110; PAINTER, G. D.: Gutenberg and the B 36 group. A reconsideration. In: Essays in honour of Victor Scholderer (hrsg. von D. E. Rhodes). Mainz 1970, s. 292-322; RUPPEL, A.: Johannes Gutenberg. Sein Leben und Werk. Niewkoop 1967 (3. vyd.).

Lex.: GELDNER 1. 48 a 161. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.