Hieronym

Z Encyklopedie knihy

Hieronym (z řec. hieros = posvátný, onoma = jméno) pseudonym užívající k zakrytí autorova jména jméno světce, např. Ludmila Češka = Karel Havlíček Borovský, Sv. Prokop = František Serafínský Procházka. Někdy se tento způsob literární mystifikace označuje termíny ascetonym nebo hagionym. Nelze ho však zaměňovat s geonymem přijatým po vstupu do řeholní instituce (Gelasius a Sancta Catharina = Job Felix Dobner).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.