Hieronymus Andreae

Z Encyklopedie knihy

Hieronymus Andreae (též Formschneider, Grapheus, HF, mylně Resch či Rösch, zemř. 1556) řezáč ilustrací, písma, razidel a mincí v Norimberku, doložený 1525-1552 (1556) též jako tiskař. Spolu s Johannem Neudörfferem st. bývá často zjednodušeně považován za tvůrce rané fraktury, nazývané „Theuerdankfraktur“ dle Schönspergerovy bibliofilie z roku 1517. Heinrich Fichtenau však prapůvod tohoto tiskového písma s určitostí připsal vídeňskému městskému písaři a pravděpodobnému učiteli Maxmiliána I. Wolfgangu Spitzwegovi a oběma norimberským písmařům přiřkl pouze vlastní realizaci.

Nepochybný je Andreaeův řezáčský podíl na takzvané „Dürerfraktur“, navržené 1522 Neudörfferem. Písmo bylo označeno jménem Albrechta Dürera, v jehož pojednáních Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt in Linien ebnen unnd gantzen Corporen … zusamen getzogen (Nürnberg 1525), Etliche Underricht zu Befestigung der Stett, Schloß und Flecken (Nürnberg 1527) a Vier Bücher von menschlicher Proportion (Nürnberg 1528) se nový typ fraktury proslavil nejvíce. Všechny tři Dürerovy odborné texty o geometrii, proporcích a opevnění tiskl Andreae.

Jakožto zručný řezáč produkoval Andreae ve vlastní tiskárně též velmi kvalitní nototisky. Učebnici Hanse Gerleho Musica Teutsch … in die Tabulatur zu ordnen (Nürnberg 1532) vydal za svého života pětkrát. Vysokou typografickou a ilustrační úrovní se vyznačuje i anonymní Warhafftige Beschreibung des andern Zugs in Osterreich wider den Turcken (Nürnberg 1539).


Lit.: FICHTENAU, H.: Die Lehrbücher Maximilians I. und die Anfänge der Frakturschrift. Hamburg 1961; GEBERT, C. F.: Der Nürnberger Meister H. F. Frankfurter Münzzeitung 14/160, 1914, s. 235-239; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 356; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 300; EITNER 4. 32 = EITNER, R.: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten christlicher Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. 1-11. Graz 1959-1960.; NAGLER 14. 321-323 (Hieronymus Resch); THIEME-BECKER 1. 466-467 a 37. 404-405.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.