Hieronymus Emser

Z Encyklopedie knihy

Hieronymus Emser (1477-1527) významný teolog a odpůrce Martina Luthera, v letech 1524-1526 majitel nejstarší tiskárny v Drážďanech nazývané „Emserpresse“ nebo „in aedibus Emseri“. Najmutí řemeslníci (pravděpodobně Wolfgang Stöckel a Valentin Schumann, doložený jinak 1514-1543 v Lipsku) vydávali v této soukromé tiskárně (Privatdruckerei) především drobné protireformační spisy svého zaměstnavatele, např. Hieronymus Emser Antwort auff das lesterliche Buch wider Bischoff Benno zu Meyssen (Dresden 1524), Canonis missae contra Huldricum Zuinglium (Dresden 1524), Missae christianorum contra Lutheranam missandi formulam assertio (Dresden 1524). Na ideový profil ediční činnosti navázal od roku 1526 v Drážďanech samostatně působící Wolfgang Stöckel. V roce Emserovy smrti vytiskl jeho katolický překlad Das naw Testament nach Lawt der christlichen Kirchen (Dresden 1527) zvaný též Emser-Testament.

Lit.: GÜNTHER, O.: Die älteste Dresdner Buchdruck. Zeitschrift für Bücherfreunde (Neue Folge) 8, 1916-1917, s. 174-180.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 88; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 478.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.