Hlava a pata knihy

Z Encyklopedie knihy

Při svislém umístění knihy na regálu se horní část knihy označuje jako hlava (angl. head, fr. tête, něm. Kopf) a spodní část jako pata (angl. tail nebo foot, fr. queue, něm. Schwanz nebo Fuß). Při popisu knižního bloku, vazby a výzdoby se oba termíny explicitně používají pro označení horního okraje (např. kapitálek u hlavy, přelep hřbetu u hlavy, hlavice u hlavy) a dolního okraje (např. kapitálkový vaz u paty, zapošití u paty, zlacená linka u paty).

Lit.: GNIRREP, W. K. –GUMBERT, J. P. – SZIRMAI, J. A. Kneep en Binding: een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden. Hague 1993; LANGEROVÁ, J.: Výkladový slovník odborných termínů používaných při konzervování a restaurování archiválií. Praha 2015; LANGUAGE OF BINDING. Dostupné z: http://www.ligatus.org.uk/lob/ (cit. 5. 11. 2018); VAKRČKA, A.: Knihařství: technologie ruční vazby. Praha 1979.

Autor hesla: Jan.novotny