Hlavice

Z Encyklopedie knihy

Kapitálkový vaz rukopisu z počátku 15. stol. ponechán neopletený, u masivní hlavice prošita vazební jircha koženým řemínkem. Národní knihovna ČR, sign. I A 45.

Hlavice (angl. headcap nebo cap, fr. coiffe, něm. Häubchen) zahrnuje část hřbetního založení knihařské kůže, která je v drážkách nasazovaných vazeb nejčastěji nastřižena v záložkách, aby ji bylo možné v přechodu desek na hřbet knižního bloku zpracovat. Masivní hlavice tím, že u hlavy a paty knihy těsně doléhají ke knižnímu bloku a přesahují přes ořízku (respektive kapitálek), plní především funkci ochranou. Hlavice také začišťují hřbetní část knihy. U gotických vazeb je potah často zaříznut před kapitálkovým vazem a při oplétání vazu prošit jirchovým řemínkem. V další variantě je opleten kapitálkový vaz a kůže s přesahem ponechaná volně – někdy ve tvaru tzv. ucha. Jindy je kapitálkový vaz neopletený a kůže zaříznutá nad úroveň kapitálkového vazu obšita samostatně jirchovým řemínkem. Volná část potahu může být také zahnutá přes kapitálkový vaz dovnitř, někdy navíc prošitá sedlovým stehem. Objevují se i další varianty. V pozdějších obdobích se potah již zakládá – pro dosažení větší robustnosti se u tenčích kůží do hlavice vkládá jádro ze slabšího motouzu. Při potahování v oklepávacím lisu se hlavice tvaruje na hřbetě vyvázáním nití, která zanechává reliéfní otiskem podobný slepotisku. U moderních vazeb je u zahnutých záložek ponechán drobnější přesah pro zpracování materiálu do tvaru měsíce, tento typ měsíčkovitých hlavic se však u historických vazeb nevyskytuje. Potrhané hlavice jsou často poškozeny při násilném vyjímání natěsnaného svazku z regálu. Přečnívající potahový materiál slouží zejména u hlavy knihy spolu s kapitálkem jako opora pro vysunutí, při silném úchopu obvykle praská v drážkách.

Lit.: BRADÁČ, L.: Knihvazačství. Praha 1912; DOLEŽAL, J.: Vazby knih. Praha 1987; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002; GNIRREP, W. K. –GUMBERT, J. P. – SZIRMAI, J. A. Kneep en Binding: een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden. Hague 1993; LANGUAGE OF BINDING. Dostupné z: http://www.ligatus.org.uk/lob/ (cit. 5. 11. 2018); MEDIEVAL MANUSCRIPTS: bookbinding terms, materials, methods, and models. New Haven 2013; ROBERTS, M. T. – ETHERINGTON D.: Bookbinding and the Conservation of books: a Dictionary of Descriptive Terminology. Dostupné z: http://www.cool.conservation-us.org/don/don.html (cit. 8. 11. 2018); SZIRMAI, J. A.: The archaeology of medieval bookbinding. Aldershot 1999; VAKRČKA, A.: Knihařství: technologie ruční vazby. Praha 1979.

Autor hesla: Jan.novotny