Hodoeporicum

Z Encyklopedie knihy

Hodoeporicum (řec. hodoeporicon) oblíbený žánr příležitostného latinského humanistického básnictví sloužící k popisu cest vykonaných jednotlivci či skupinami, např. David Crinitus Hodoeporicon collatio et regula vitae mortalium (Praha 1580).


Lit.: MARTÍNEK, J.: Neulateinische Reisedichtung in den böhmischen Ländern. In: Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Teil III (hrsg. von H.-B. Harder-H. Rothe). Köln-Wien 1993, s. 215-223; WIEGAND, H.: Hodoeporica. Studien zur neulateinischen Reisedichtung des deutschen Kulturraums im 16. Jahrhundert. Mit einer Bio-Bibliographie der Autoren und Drucke. Baden-Baden 1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.