Homiliář opatovický

Z Encyklopedie knihy

Začátek jednoho ze dvou svatováclavských kázání v Homiliáři opatovickém. - Národní knihovna ČR, sign. III H 6, fol. 148r.

Homiliář opatovický (Národní knihovna ČR, III F 6) je rukopis z poloviny 12. století, který svůj název dostal podle kláštera ve východočeských Opatovicích, kde byl dříve uložen.

Jedná se o sbírku 133 vzorových homilií ve třech cyklech podle církevního roku, která kromě originálního výboru z církevních otců nabízí v každém cyklu i kázání o českých světcích Václavovi a Vojtěchovi, a tak je nepochybný její bohemikální původ. Za kázáními jsou zařazeny synodní biskupská promluva o duchovních, starozákonní kniha proroka Jonáše a příručka pro zpovědníky. K ní se přimyká figurální iluminace (perokresba) Trůnícího Krista (Soudce) na fol. 243v.

Rukopis dokládá koexistenci křesťanství a pohanství v v době svého vzniku; kázání se vymezují proti různým lidovým pověrečným praktikám.

V rukopisu se nacházel zlomek žaltáře bavorské provenience z 9. století (Národní knihovna ČR, III F 22), u něhož sice není doloženo, že byl užíván v Čechách od doby svého vzniku, není to však vyloučené.

Vydání: HECHT, Ferdinand, ed. Beiträge zur Geschichte Böhmens. Abtheilung I, Quellensammlung. I. Band, Das Homiliar des Bischofs von Prag. Saec. XII. Prag: [Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen], 1863.

Překlady: DOSKOČIL, Karel, ed. Šest kázání z homiliáře opatovického. Praha: Vyšehrad, 1939; JELÍNEK, Karel, ed. Dvě vánoční řeči z Opatovického homiliáře. Kolín: Karel Jelínek, 1947

Lit.: KALHOUS, David. Sv. Václav Homiliáře opatovického. K české státnosti 12. věku. In: Querite primum regnum Dei: sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006 s. 357-365; SOMMER, Petr. Středověký kostel - svědectví Homiliáře opatovického. In: Historiografické a historické problémy středověku. Praha: Historický ústav, 2016 s. 43-46.

Web: O rukopisu na stránkách Národní knihovny

Odkazy

Úplná digitální kopie kodexu