Homilie

Z Encyklopedie knihy

Homilie (z řec. homilos = shromáždění) žánr liturgické literatury opírající se o bibli. V souladu s Origenovým učením (3. století) jsou rozeznávány dva typy homilií: nižší (analytická), v níž se jednotlivé úseky bible (věta po větě) vysvětlují izolovaně, a vyšší (syntetická), která spočívá ve výkladu rozsáhlejšího textového úseku. Tento vyšší druh přechází vlastně již do formy kázání a svým vyzněním se blíží perikopě. Svod biblických homilií sv. Otců byl součástí breviáře. Samostatné opisy a tištěná vydání se nazývají homiliář. Jeden z nejpopulárnějších svodů patristických homilií pořídil v 8. století Paulus Diaconus. Jeho Homiliarius doctorum (Köln/R.?, Nizozemí? ca 1475) vyšel v 15. století ještě pětkrát a jako kazatelská příručka byl žádán i později. Synonymní označení pro vyšší homilii je sermo (sermones).


Lex.: VLAŠÍN, Š. (red.): Slovník literární teorie. Praha 1977, s. 137.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.