Horčičkův rukopis

Z Encyklopedie knihy

Ornamentální iniciála M(ilosrdny), dat. 1414. – Praha, Knihovna Národního muzea, IV C 18, fol. 3r

Horčičkův rukopis (Knihovna Národního muzea, IV C 18) dostal svůj název podle Františka Horčičky (1776-1856), malíře a falzátora uměleckých děl, jemuž patřil. Jeho rukopisné exlibris je na předním přídeští.

Rukopis má jednoduchou vazbu zdobenou geometrickou výzdobou, obsahuje ale důležitá kazatelská a mravně naučná díla Jana Husa a také neúplný výklad pašijí jiného autora.

1r-196r: Jan Hus, Postila nebo Vyloženie čtení nedělních (2 části)

196v-200v: Výklad pašijí - neúplný

201r-212v: Jan Hus, O šesti bludiech

213r-227v: Jan Hus, Dcerka nebo O poznání cesty pravé k spasení

227v-233v: Výklad pašijí - neúplný, pokračování

Husova česká postila do něho byla zapsána 24. listopadu 1414 písařem Zikmundem z Domažlic, jak svědčí kolofon na fol. 196r: „Tyto knihy sú skonány v sobotu před svatú Kateřinú léta od narozenie Božieho tisícieho čtyřstého čtrnádctého skrze ruku Zigmundovu z Domažlic, dajž pán boh, abychom čtúce skutkem plnili, což jest tuto psáno, amen.“ Podle písma zapsal tento písař do kodexu i další Husovy spisy a kromě toho je známo, že byl i písařem latinské bible uložené v Národní knihovně (VIII A 8), jež byla dokončena roku 1419 a je v ní mj. 24 malovaných figurálních iniciál.

Rukopis je sice psán reformovaným tzv. Husovým pravopisem (tedy využívá diaktitiky), ale písař užití diakritických znamének dobře nerozuměl a uváděl je i na nevhodných místech.

Lit.: HUS, Jan. Drobné spisy české. Ed. Jiří Daňhelka. Praha: Academia, 1985 (Magistri Iohannis Hus Opera omnia; T. 4); HUS, Jan. Česká nedělní postila. Vyloženie svatých čtení nedělních. Ed. Jiří Daňhelka. Praha: Academia, 1992 (Magistri Iohannis Hus Opera omnia; T. 2)

Odkazy

Úplná digitální kopie rukopisu

Autor hesla: Jindrich.marek