Horologium

Z Encyklopedie knihy

Horologium (z lat. hora = hodina) ve východní liturgii soubor modliteb na každou hodinu dne odpovídající ve své podstatě římskému breviáři a církevněslovanskému časoslovu (časovniku). Autorem velmi populárního a pěkně ilustrovaného souboru Horologium devotionis byl dominikán 14. století Bertholdus (nejstarší známé latinské vydání Paris 1484?). Německy vyšlo Bertholdovo Horologium jako Zeitglöcklein des Lebens und Leidens Christi (Kirchheim/E. ca 1491). V dějinách českého knihtisku se publikace tohoto typu nevyskytují, snad jen s výjimkou z němčiny přeloženého dílka Cordiale horologium aneb Srdečné duchovní hodinky (Žilina 1684). Jiný žánrový typ představuje mystické Horologium aeternae sapientiae (poprvé Köln/R. ca 1480), které ve 14. století sepsal Henricus Suso (Seuse).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.