Hovězina

Z Encyklopedie knihy

Hovězina (angl. cowhide, fr. peau de vache tannée, něm. Rindleder) hladká, žlutohnědě zbarvená useň z dospělého hovězího dobytka sloužící jako pokryv knižní vazby především v 15.-16. století. Ve srovnání s teletinou je nápadně tužší a silnější (až 0,8 mm). Proto se užívala k tvorbě vazby řezané a vůbec ke zpracování velkých a těžkých svazků, ovšem s tím, že plocha budoucího hřbetu a rohových záložek byla skleněným střepem nebo nožem předem ztenčena. Menší formáty se vázaly do hověziny tenčené po celé rubové ploše.


Lit.: BLAŽEJ, A. (a kol.): Technologie kůže a kožešin. Praha 1984; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.