Hradec Králové

Z Encyklopedie knihy

Hradec Králové město v Čechách, do něhož byl knihtisk zaveden údajně Jakubem Patočkou v roce 1591. Poněvadž o Patočkově činnosti nemáme dosud žádné konkrétní doklady, prokazatelně nejstarším hradeckým tiskařem je evangelík Martin Kleinwechter, který 1616 přenesl do města tiskárnu z Vlčic u Trutnova. Roku 1620 se majitelem dílny stal Kleinwechterův faktor, katolík Jan Arnolt zvaný Lehnický. Dle dnešních znalostí však nepracoval dlouho. Poslední stopy končí rokem 1625. Knihtiskařskou pozůstalost kolem 1670 zakoupil od Arnoltových dědiců Daniel Vojtěch Kamenický. Dílnu provozoval v letech 1673-1681 a pak odešel do Litomyšle. Poté se řemeslo až do vystoupení Václava Jana Tibelliho na nějaký čas ve městě odmlčelo (rodák Jan Jakub Komárek dal touto dobou přednost působení v Římě). Tibelli počal tisknout 1711 a když 1744 zemřel, živnost převzal jeho syn Jan Kliment Tibelli. Činnost živořící tiskárny ukončila Alžběta Tibelliová, která těsně před smrtí (1806) živnost prodala svému bývalému zaměstnanci Františku S. Boučkovi. Ten zde pracoval pouhá dvě léta za pomocí faktorů Antonína Velíška (1807) a doposud neznámého Jana Beránka (1807-1808). Roku 1808 získal tiskárnu prostřednictvím svého tchána Jan Hostivít Pospíšil.


Lit.: JEDLIČKA, J.: Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila. Hradec Králové 1970; JOHANIDES, J.: První knihtiskárna v Hradci Králové (Martin Kleinwechter). Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 4. Praha 1969, s. 66-94; JOHANIDES, J.: Staré královéhradecké tisky. Hradec Králové 1973; VOLF, J.: Z dějin tiskárny v Hradci Králové v 18. století. Časopis Národního muzea 104, 1930, s. 74-79.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 97; CHYBA 326 a 347-348. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.