Hradecký rukopis

Z Encyklopedie knihy

Legenda o svatém Prokopu, kterou Hradecký rukopis začíná. Poslední třetina 14. století. Národní knihovna České republiky, sign. XXIII G 92, fol. 1r.

Hradecký rukopis (Národní knihovna ČR, XXIII G 92) z poslední třetiny 14. století je důležitým sborníkem českých básnických textů. Ačkoliv se jedná o malý formát a kodex sám je značně poškozen, obsahuje často unikátně dochovaná staročeská díla, a to jak rozsáhlejší (Legenda o svatém Prokopu, Pláč Marie Magdaleny, Desatero kázanie božie), tak stručnější (Pláč svaté Mařie, Devatero radostí svaté Mařie, sedm satir o řemeslnících a konšelích, bajku O lišce a čbánu a další kratší skladby.

Není známo, komu rukopis dříve patřil. Prvním doloženým majitelem je až Leopold Jan Šeršník (1747-1814), jemuž jej zřejmě odkázal jeho přítel Václav Prokop Duchovský, církevní úředník a historik. Zprávu o Hradeckém rukopisu vydal Josef Dobrovský roku 1791 v Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, díl I, 1791, s. 331–332. Někdy mezi lety 1818 a 1825 se rukopis dostal do pražské lobkovické knihovny a s ní později do dnešní Národní knihovny.

Lit.: VOLF, Josef. Tak zvaný Hradecký rukopis. (Dějiny jeho osudů), Časopis československých knihovníků 5, 1926, s. 25–31, 144–152; KUDĚLKA, Milan. Leopold Jan Šeršník (1747–1814). Život a dílo. Ostrava 1957, s. 64–67.

Odkazy

Úplná digitální kopie rukopisu

Autor hesla: Jindrich.marek