Hranice

Z Encyklopedie knihy

Hranice město na Moravě, v němž je první knihtiskařská dílna doložena až v letech 1851-1860. Její majitelkou byla Amálie Škarniclová, vdova po Aloisu, vnukovi Josefa Antonína Škarnicla. Starší literatura uvádí, že rodinnou filiálku v tomto městě stačil založit již 1814 na sklonku života jeho starší syn Antonín Alexandr a mezi léty 1815-1848 ji měl držet výše zmiňovaný Alois, manžel Amálie Škarniclové. Činnost této filiálky před 1851 se však konkrétními tisky nepodařilo prozatím doložit.


Lex.: CHYBA 348. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.