Hranové kování

Z Encyklopedie knihy

Hranové kování z mosazného plechu, zdobené jednoduchým rytým geometrickým ornamentem. Lekcionář Arnolda Míšeňského, kolem 1290, původní vazba s mladším kováním, zhotoveným kolem 1308. Národní knihovna ČR, sign. I.A.59

Typ kování z mosazného, popř. i měděného plechu, které bylo uplatňováno  zejména na deskách rozměrnějších svazků. Vzácněji mohlo mít i masivnější, litou podobu a na luxusních vazbách mohlo být zhotoveno z drahých kovů. Lemovalo a chránilo před poškozením okraje dřevěných desek, k nimž bylo přichyceno pomocí hřebíčků. Někdy probíhalo po celé délce hran, jindy chránilo jen úseky mezi nárožním kováním či zase jen vlastní nárožní partie. Hranové kování bylo zdobeno rytím, tepáním, prosekáváním a vykrajováním. Perforované kování bývalo pro zvýraznění dekoru navíc někdy podkládáno barevným textilem, papírem či kůží. Ve druhé polovině 15. století se na velkých a těžkých svazcích setkáváme s litými podpůrnými lištami polokruhovitého či hranatého profilu. Bývaly připevněny k deskám podél kloubové partie i podél přední hrany, někdy i napříč desek. Tyto mosazné, příp. železné lišty zabraňovaly, aby se desky dotýkaly přímo stolu a přenášely na sebe velkou váhu knihy. Nejčastěji bývaly aplikovány na vazbách erfurtské a norimberské provenience 15. a počátku 16. století.

Lit.: ADLER, G.: Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlag. Wiesbaden 2010, s. 45–47; ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 376; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s.  97; SOJKOVÁ, K.: Kovové prvky v knižní vazbě. Terminologie, vývoj, výroba, restaurování a konzervace. Pardubice 2011, s. 67–68. 

Autor hesla: Kamil.boldan