Hubert Goltzius

Z Encyklopedie knihy

Hubert Goltzius (též Goltz, 1526-1583) člen významné belgické rodiny, mnohostranně nadaný spisovatel, historik a malíř. S podporou bohatého brugského měšťana a sběratele Marca Laurina (1530-1581) provozoval tiskárnu v Antverpách (1557-1558) a Brugách (1557-1581). Patřil k prvním grafikům užívajícím již přes padesát let známý šerosvitový dřevořez i pro knižní ilustraci. Jeho pokusy kombinovat přitom tisk z hloubky a tisk z výšky dokládá mimo jiné velká portrétní publikace Icones imperatorum Romanorum (Antwerpen 1557), kterou Goltzius sestavil a ilustroval dle své sbírky antických mincí. Zatímco černé portrétní linie vznikly otiskem vlastnoručně ryté měděné desky, bíle zářící perlovce s nápisy a barevné plochy se pořídily dodatečným soutiskem dvou dřevěných štočků (tónovaných nažloutle a hnědozeleně), které pro Goltzia řezal belgický malíř a dřevořezáč Josse Gietleughen (zemř. 1585?). Rané ohlasy manýristické čistě mědirytové ilustrace přináší Goltziova kniha C. Julius Caesar sive Historiae imperatorum caesarumque Romanorum (Brugge 1563), jejíž německé vydání neslo název Keyserliche Chronick … desz heyligen römischen Reichs Keyser (Frankfurt/M. 1588). Goltziovy sebrané spisy Romanae et Graecae antiquitatis monumenta e priscis numismatibus eruta (Antwerpen 1644-1645) vytiskl Balthasar Moretus ml.

Příbuzný Hendrik Goltzius (1558-1617) byl kreslíř, malíř a především virtuos soudobých grafických technik. Dřevořezem a mědirytem tvořil pouze volnou grafiku a na knižní ilustrace se nespecializoval. Jako většina členů rodiny také on pracoval technikou „clair-obscur“ čili šerosvitového dřevořezu.Lit.: FONTAINE VERWEY, H. de la: The first private press in the Low Countries. Marcus Laurinus and the Officina Goltziana. Quaerendo 2, 1972, s. 294-310; FUČÍKOVÁ, E. (a kol.): Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha-Londýn-Milán 1997; FUČÍKOVÁ, E. (a kol.): Rudolf II and Prague. The court and the city. Praha 1997; HIRSCHMANN, O.: Hendrik Goltzius. Leipzig 1919 (Meister der Graphik, Bd. 7); HIRSCHMANN, O.: Verzeichnis des Graphischen Werks von Hendrick Goltzius 1558-1617. Leipzig 1921; KORAZIJA, E.: Manieristische Kupferstiche aus den Niederlanden. Hendrik Goltzius und sein Kreis. Librarium 25, 1982, s. 203-204; PRAG um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Essen 1988 (Ausstellung Kulturstiftung Ruhr Villa Hügel, Essen 1988); KRASNOPOLSKI, P.: Des Hubert Goltz „Lebendige Bilder gar nach aller Keysern“. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 118-121; RATH, E. von: Zur Entwicklung des Kupferstichtitels. Buch und Schrift 3, 1929, s. 51-56.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 363; NAGLER 6. 1-2 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 14. 353-355 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; WURZBACH (Niederl.) 1. 602. = WURZBACH, Al. von: Niederländisches Künstler-Lexikon. Bd. 1-3. Wien-Leipzig 1906-1911 (repr. Amsterdam 1974).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.