Humanistické tiskové písmo: Porovnání verzí

Z Encyklopedie knihy

(Značka: editace z VisualEditoru)
m (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''Humanistické tiskové písmo''' dřívější výraz pro [[rané tiskové písmo]] užívané v nejstarší etapě chronologického vývoje [[Latinské tiskové písmo|latinských písem]], nyní souhrnné označení nejpočetnější skupiny latinských písem, jejichž morfologie se vyvíjí od doby těsně po polovině 15. století až do současnosti. Všechny druhy vznikly jako repliky humanistických rukopisů: [[majuskule|majuskule]] mají podobu starořímské [[Kapitála|kapitály]] a [[minuskule|minuskule]] jsou převzaty z karolíny 8. až 12. století. Patří sem výtvarné varianty [[Stínované tiskové písmo|stínované]] a [[Lineární tiskové písmo|lineární]] [[Vertikála|vertikály]] (tradičně označované jako [[antikva|antikva]]) i stínované [[Polokurziva|polokurzivy]] a [[Kurziva|kurzivy]]. Humanistické tiskové písmo se nejprve prosadilo u [[Sazba|sazby]] jazykově latinských textů, kdežto do publikací tištěných národními jazyky pronikalo pomaleji a diferencovaně až do 19. století. V současnosti je však jedinou užívanou formou latinského psaného i [[Tiskové písmo|tiskového písma]]. Zvláštností této skupiny je odlišování sytosti tahů prostřednictvím polotučných či tučných [[Písmový řez|písmových řezů]] (v [[Gotické a novogotické tiskové písmo|gotických písmech]] se [[Vyznačovací písmo|vyznačovacího]] efektu až do 19. století docilovalo výhradně písmy větších [[Písmový stupeň|písmových stupňů]]). Jen v oblasti antikvy lze do dnešní doby odhadovat existenci více než 6.000 původních, imitovaných a replikovaných řezů.
 
'''Humanistické tiskové písmo''' dřívější výraz pro [[rané tiskové písmo]] užívané v nejstarší etapě chronologického vývoje [[Latinské tiskové písmo|latinských písem]], nyní souhrnné označení nejpočetnější skupiny latinských písem, jejichž morfologie se vyvíjí od doby těsně po polovině 15. století až do současnosti. Všechny druhy vznikly jako repliky humanistických rukopisů: [[majuskule|majuskule]] mají podobu starořímské [[Kapitála|kapitály]] a [[minuskule|minuskule]] jsou převzaty z karolíny 8. až 12. století. Patří sem výtvarné varianty [[Stínované tiskové písmo|stínované]] a [[Lineární tiskové písmo|lineární]] [[Vertikála|vertikály]] (tradičně označované jako [[antikva|antikva]]) i stínované [[Polokurziva|polokurzivy]] a [[Kurziva|kurzivy]]. Humanistické tiskové písmo se nejprve prosadilo u [[Sazba|sazby]] jazykově latinských textů, kdežto do publikací tištěných národními jazyky pronikalo pomaleji a diferencovaně až do 19. století. V současnosti je však jedinou užívanou formou latinského psaného i [[Tiskové písmo|tiskového písma]]. Zvláštností této skupiny je odlišování sytosti tahů prostřednictvím polotučných či tučných [[Písmový řez|písmových řezů]] (v [[Gotické a novogotické tiskové písmo|gotických písmech]] se [[Vyznačovací písmo|vyznačovacího]] efektu až do 19. století docilovalo výhradně písmy větších [[Písmový stupeň|písmových stupňů]]). Jen v oblasti antikvy lze do dnešní doby odhadovat existenci více než 6.000 původních, imitovaných a replikovaných řezů.
  
== Literatura ==
+
 
  
 
'''Lit.:'''  GIEYSZTOR, A.: Zarys dziejów pisma lacińskiego. Warszawa 1973; HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; HLAVSA, O.-SEDLÁČEK, Fr.: Typografická písma latinková. Praha 1957; JUDA, M.: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin 2001; KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.
 
'''Lit.:'''  GIEYSZTOR, A.: Zarys dziejów pisma lacińskiego. Warszawa 1973; HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; HLAVSA, O.-SEDLÁČEK, Fr.: Typografická písma latinková. Praha 1957; JUDA, M.: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin 2001; KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Aktuální verze z 10. 12. 2018, 23:43

Humanistické tiskové písmo dřívější výraz pro rané tiskové písmo užívané v nejstarší etapě chronologického vývoje latinských písem, nyní souhrnné označení nejpočetnější skupiny latinských písem, jejichž morfologie se vyvíjí od doby těsně po polovině 15. století až do současnosti. Všechny druhy vznikly jako repliky humanistických rukopisů: majuskule mají podobu starořímské kapitály a minuskule jsou převzaty z karolíny 8. až 12. století. Patří sem výtvarné varianty stínované a lineární vertikály (tradičně označované jako antikva) i stínované polokurzivy a kurzivy. Humanistické tiskové písmo se nejprve prosadilo u sazby jazykově latinských textů, kdežto do publikací tištěných národními jazyky pronikalo pomaleji a diferencovaně až do 19. století. V současnosti je však jedinou užívanou formou latinského psaného i tiskového písma. Zvláštností této skupiny je odlišování sytosti tahů prostřednictvím polotučných či tučných písmových řezů (v gotických písmech se vyznačovacího efektu až do 19. století docilovalo výhradně písmy větších písmových stupňů). Jen v oblasti antikvy lze do dnešní doby odhadovat existenci více než 6.000 původních, imitovaných a replikovaných řezů.


Lit.: GIEYSZTOR, A.: Zarys dziejów pisma lacińskiego. Warszawa 1973; HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; HLAVSA, O.-SEDLÁČEK, Fr.: Typografická písma latinková. Praha 1957; JUDA, M.: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin 2001; KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.