Husův a Tišnovův kvodlibet

Z Encyklopedie knihy

Husův a Tišnovův kvodlibet (Knihovna Národního muzea, V C 42) představuje zápis otázek a odpovědí ze dvou různých disputací de quodlibet („o čemkoliv“) konaných na pražské univerzitě v letech 1411 a 1416, jež byly vedeny Janem Husem a Šimonem z Tišnova. Tyto disputace sloužily k reflexi aktuálních otázek a dávaly vyniknout rétorickému umu jejich účastníků. V uvedených letech (po odchodu velké části studentů a učitelů na zahraniční univerzity) byly probírány především otázky reformy církve, jimiž se česká strana na pražské univerzitě intenzivně zabývala.

Rukopis náležel knihovně koleje Národa českého pražské univerzity, před rokem 1454 se stal majetkem mistra Jana Papouška ze Soběslavi a zřejmě po jeho smrti v roce 1455 přešel do knihovny kostela sv. Víta v Českém Krumlově (na hřbetu je štítek s krumlovskou signaturou N 84). V 19. století byl věnován do Národního muzea, ale nalezen byl až v pozůstalosti jeho knihovníka Josefa Volfa (1878-1937), proto unikl původní katalogizaci muzejního fondu.

Vydání: Magistri Iohannis Hus Quodlibet. Disputationis de Quolibet Pragae in Facultate Artium Mense Ianuario anni 1411 habitae Enchiridion. Edidit B. Ryba, editionis anno 1948 perfectae impressio aucta et emendata. Turnhout: Brepols, 2006. (Corpus Christianorum, continuatio mediaevalis 211.)

Lit.: BARTOŠ, František Michálek. Musejní sborník s Husovým kvodlibetem. Časopis Národního musea 112, 1938, s. 188-197; KEJŘ, Jiří. Kvodlibetní disputace na pražské universitě. Praha: Univerzita Karlova, 1971.

Autor hesla: Jindrich.marek