IMS

Z Encyklopedie knihy

IMS monogram na dřevořezové vinětě a vlysech užitých Tiskárnu jezuitskou v díle Georga Scherera Kázání na nedělní evangelia (Praha 1704, v dalším jezuitském vydání 1724 vlysy značeny MS). Monogram IMS je též na svatováclavském dřevořezu Nového titulárního kalendáře ke cti s. Václava … k létu Páně 1722 Jana Františka Nováka (Praha 1721?). Odtud byl Jiřím Ondřejem Labounem přetiskován také do dalších Novákových kalendářů až po rok 1736. Štoček se sv. Václavem užila pravděpodobně naposledy Tiskárna arcibiskupská do anonymní Minucí hospodářské ke cti a chvále sv. Vácslava (Praha 1779).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.