Iluminace

Z Encyklopedie knihy

(z lat. illuminare = osvětlovat, ozdobit; něm. Illumination, angl. illumination, fr. enluminure, it. decorazione)

Ručně malovaná či kreslená obrazová složka rukopisu, inkunábule či tisku, označovaná též jako knižní malba či výzdoba. Iluminace je obecnější pojem než ilustrace, kterou se zpravidla označuje vyobrazení, jež se bezprostředně vztahuje k textu.

Iluminace zahrnuje ornamentální i figurální vyobrazení, miniatury, iniciály a výzdobu bordur, viz knižní malba.

Autor hesla: Milada.studnickova