In albis

Z Encyklopedie knihy

In albis (z lat. albus = bílý čili surový, nezpracovaný) zastaralé označení distribuce těch exemplářů vydání, které na rozdíl od zbytku nákladu nezískaly vazbu nakladatelskou a jsou prodávány v podobě nesložených tiskařských archů. Tato forma knižního obchodu, typická pro 15.-18. století, poskytovala kupujícímu možnost pořídit si později knižní vazbu dle individuálních představ. Obdobně je užíván termín in crudo.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.