In crudo

Z Encyklopedie knihy

In crudo (z lat. crudus = nehotový, v surovém stavu) zastaralé označení tiskárenské zásoby v podobě nesložených tiskařských archů (stč. materií) celého nákladu, který ještě nezískal vazbu nakladatelskou. Pokud byla zásoba tiskařem rozprodávána v tomto stavu, kupující měl možnost pořídit si knižní vazbu dle individuálních představ. Tato forma knižního obchodu byla typická pro 15.-18. století. Obdobně je užíván termín in albis.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.