Inkoust

Z Encyklopedie knihy

Inkoust je tekutá psací látka obsahující pigment (nerozpustný ve vodě), nebo barvivo (rozpustné ve vodě).

Slovo inkoust pochází z latinského „encaustum“. Ve středověku se nejčastěji používal  tzv. uhlíkový a železogalový inkoust. Základem středověkých receptur pro výrobu železogalového inkoust byl tanin nejčastěji získávaný z duběnek (za velmi kvalitní byly považovány duběnky z Itálie), soli železa, různé druhy gum, šťáv a voda. Základem uhlíkového inkoustu byly uhlíkové částice, nebo lampová čerň smíchaná s pojivem. Inkoust byl nanášen různými druhy per a štětců. Inkoust se mimo psaní používal také pro rozvržení linkování pro text na pergamenových foliích, pro podkladovou kresbu a více pojený vodou se mohl nanášet štětcem jako lazurní malba.