Interpolace

Z Encyklopedie knihy

Jeden ze způsobů opravy nebo úpravy textu, spočívající v dodatečném vložení jeho části. Krátké vsuvky bylo často možné vepsat do textu interlineárně, rozsáhlejší doplňky byly obvykle zapisovány in margine (nebo i na jiná místa rukopisu) a označeny odkazovacím znaménkem, které bylo umístěno na náležité místo také v textu.

Specifickou chybou, která bývá opravována pomocí interpolace, je haplografie – přeskočení části textu (např. úseku mezi dvěma stejnými slovy) – která naznačuje, že příslušný text vznikal opisem z jiného rukopisu, nikoli podle diktátu.

Autor hesla: Michal.dragoun